Psihrometer

Povzetek

Namen projektnega dela je bila izdelava lastnega merilnika vlage v prostoru, preučevanje njegovih lastnosti in zakonitosti delovanja ter raziskovanje možnosti izboljšave. Izdelali smo repliko psihrometra. Opazovali smo spremembe temperature mokrega termometra in jih pretvorili v relativno vlažnost, ki bi naj veljala za opazovan prostor. Prostore so v našem primeru predstavljali učilnica, »komora« in odprt prostor (okolica pred fakulteto).

Kot spremenljivke, ki vplivajo na merjenje vlage, smo upoštevali temperaturo suhega in mokrega termometra, vrsto tekočine v katero smo namakali gobice, ki so ovijale moker termometer, zračni tlak v prostoru in različno vlago v prostoru, ki smo jo želeli izmeriti. Naše meritve smo primerjali z meritvami natančnih, umerjenih higrometrov.

Na koncu smo si zamislili še en drug, svoj način za merjenje vlažnosti zraka.

Slika 1: Naš psihrometer

Mentorji

Ekipa