Tehtanje časa

Povzetek

Se vrednost, ki jo kaže tehtnica, spreminja, ko peščena ura teče?

 

 

V opazovalnem projektu smo morali opazovati spreminjanje sile, ki jo zazna tehtnica, ko nanjo postavimo peščeno uro in jo sprožimo. Zasnovati smo morali svojo peščeno uro, pri tem pa smo upoštevali svoja predvidevanja o vplivu različnih dejavnikov, kot so masa peščene ure, njena višina, masa peska oziroma snovi, ki smo jo spuščali in merilno območje silomerov.

Ko peščena ura teče, je namreč na začetku del peska v zraku in ga silomer zato ne izmeri, nato je hkrati del peska v zraku, del pa udarja ob tla in zaradi spremembe gibalne količine na silomer deluje s sunkom sile (oba efekta se efektivno izničita), na koncu pa je v zraku vedno manj peska, ob tla pa ta še vedno udarja, zato silomer izmeri večjo silo. Samo meritev smo zato razdelili na tri dele. Izvedli smo poskuse s peskom, z rižem ter z železnimi šibrami. Zasnovali smo tudi sistem proženja peščene ure, pri katerem bi čim manj zmotili samo meritev.

Kljub vsem naštetim ukrepom smo imeli še vedno velike težave s šumom v meritvah, saj smo težko razliovali med šumom in efektom, ki smo ga raziskovali. Ker je sprememba sile zelo majhna glede na težo celotne peščene ure, smo ugotovili, da so za izvedbo naših meritev najbolj primerne železne šibre, ki so glede na maso celotne konstrukcije najtežje. Za nežnejši pristanek šiber smo v spodnji del posode postavili stožec, ki je, kot klanec, ublažil pristanek šiber in jih namesto navzgor odbil v rob posode. Tako smo najlažje ločili med šumom in opazivanim efektom.

Mentor