Vpleteni
Naloga je nastala pod vodstvom demonstratorjev, sodelavcev Fakultete za Matematiko in Fiziko,

Delali smo študentje prvega letnika FMF (4. skupina):

Ob teoretičnem delu naloge smo si pomagali z naslednjo literaturo:

Meritve smo opravili s čudovitim programom Cool Edit Pro 2.0 podjetja Syntrillium Software.