Laboratorijsko delo: EKGKratek opis naloge

Zasnovati in izdelati je bilo potrebno napravo, ki bo omogočala spremljanje spreminjanja šibke električne napetosti, ki nastane v človeškem telesu pri bitju srca. Iz meritev je bilo potrebno oceniti velikost napetostnih sunkov in v literaturi poiskati osnovno razlago za njihov nastanek.

Povzetek

Če na kratko povzamemo celotno delo pri projektu, ga lahko strnemo v nekaj alinej in sicer:

- delo na prototipu
- izdelava tiskanega vezja in pridobitev rezultatov (jedro projekta)
- učenje umetnosti digitalne fotografije
- učenje postavljanja internetne strani

Menimo, da smo uspeli. Naši končni rezultati so skladni s podatki, ki smo jih našli v različnih virih, poleg tega nam ni uspelo nikogar elektrificirati.

Naučili smo se, kaj je tiskano vezje in koliko dela je vloženega v eno samo majhno ploščico. Mi smo potrebovali za sestavo EKG-ja več kot 9 ur, pri čemer smo kar nekaj dela opravili tudi v prostem času. Pri tem nam ni bilo potrebno iskati materiala, saj smo vse našli v dobro založeni učilnici pri doc. Ponikvarju (soba 017, elektronika). Kupili smo le dve 9V bateriji, ki pa se jih dobi v skoraj vsaki trgovini.

Predvsem smo se naučili kaj je 'timsko delo', saj je vsak na svoj način prispeval h končnemu izdelku.

Domaca stran laboratorijskega dela.

Domaca stran Fakultete za Matematiko in Fiziko.


27.2.2003 - 3.4.2003