Detektor ledu
Uvod
Prenesi Firefox!
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!

Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani se že nekaj let izvaja Projektni laboratorij. Vodja predmeta, ki je namenjen fizikom, je doc. Gorazd Planinšič. Projektni laboratorij ne koristi samo nam, študentom, pač pa lahko tudi učiteljem fizike na srednjih šolah.

Študenti se ob delu na nalogah s fiziko srečamo tudi s praktične plati, pri čemer seveda uporabljamo teoretično znanje, ki smo ga pridobili na predavanjih. Pri izvedbi sodeluje več študentov in tako se naučimo tudi nekaj o skupinskem delu. Na koncu ne sme manjkati poročilo, v obliki spletne strani, in s tem se naučimo še osnov HTML-ja.

Ker je poročilo o nalogi dostopno na spletu, pa si ga lahko ogleda kdorkoli. Med njimi je tudi ciljna publika, to so učitelji fizike na srednjih šolah. Ti lahko zanimive poskuse na podlagi poročila izdelajo in izvedejo tudi na svojih šolah. Prav zato moramo pri izvedbi naloge uporabljati lahko dostopne in cenene materiale. Konstrukcija mora biti enostavna, tako kot tudi obdelava materialov.