Povezave
Uvod
Potek dela
Teorija
Meritve
Grafi
Ugotovitve
Povezave
Fakulteta za matematiko in fiziko
Uvod

Študentje fizike na FMF obiskujemo predmet Laboratorijsko delo, ki ga vodi doc. dr. Gorazd Planinšic. V okviru predmeta smo bili razdeljeni v skupine, ki so jim bile dodeljene posamezne naloge. Za asistenta nam je bil dodeljen Samo Lasič. Naša skupina je dobila nalogo z naslovom "Račji V". Ko plava raca po mirnem jezeru, se za njo oblikujejo valovi v obliki črke "V". Podobna oblika nastane tudi, če ovira (npr. kamen v plitkem potoku) miruje, voda pa se enakomerno giblje mimo ovire. Izdelati smo morali enostaven poskus v katerem smo lahko opazovali pojav in raziskali, kako je kot ob vrhu "V"-ja odvisen od relativne hitrosti vode glede na oviro.
Projektni laboratorij
Šolsko leto: 2005/2006