Povezave
Uvod
Potek dela
Teorija
Meritve
Slike
PovezaveFakulteta za matematiko in fiziko
Uvod

Študentje fizike na FMF obiskujemo predmet Laboratorijsko delo, ki ga vodi doc. dr. Gorazd Planinšic. V okviru predmeta smo bili razdeljeni v skupine, ki so jim bile dodeljene posamezne naloge. Za asistenta nam je bil dodeljen doc. dr. Dušan Ponikvar. Naša skupina je dobila nalogo z naslovom "Nabitež". Skušali smo ugotoviti, koliko naboja se nabere na človeku kot posledica gibanja po prostoru.
Projektni laboratorij
Šolsko leto: 2006/2007