MISELNA ROTACIJA

Vodja predmeta: doc. dr. Gorazd Planinšič
Mentor: asis. dr. Samo Lasič
Skupina št: 10

Projektna naloga:
MISELNA ROTACIJA

Če moramo glasno prebrati besedo, ki je zapisana s pokončno postavljenimi črkami (tako kot običajno), nam to ne predstavlja posebne težave. Če pa je beseda zasukana za nek kot (od 0 do 360 stopinj), se pokaže, da potrebujemo za glasno branje več časa. Izdelajte primeren sistem s katerim bo mogoče meriti kako je čas glasnega branja izbranih besed odvisen od kota za katerega so besede zasukane. Na podlagi večjega števila meritev na različnih osebah preverite ali gre pri merjeni odvisnosti za splošno zakonitost. V tuji literaturi je pojav znan pod imenom »Mental rotation«.

index menu_item menu_item menu_item menu_item menu_item