ANTI-INFLUENCA

 

PROJEKTNI LABORATORIJ

8.11. – 22.11.2007

Vodja: Doc.Dr. Aleš Mohorič

 

 

Če na vodno gladino previdno položimo britvico, tako da ta plava na njej, in na eni strani britvice povečamo električno polje (npr. z naelektreno palico), bomo opazili da se začne britvica odmikati od palice. Pojav je torej ravno nasproten kot v zraku, kjer se britvica zaradi influenciranega naboja začne približevati nabiti palici.

 

 

->TEORIJA in RAZLAGA<-

 

->POSKUSI<-

 

->SLIKE<-

 

->LITERATURA<-

 

Člani skupine:

Anže Jazbec

Lojze Gačnik

Janez Kočevar

Dan Grahelj

Andrej Kranjc