Dobrodošli!

skupinska

Smo študentje prvega letnika univerzitetnega študija fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Ta stran je bila izdelana v okviru predmeta Projektno delo I, njen namen je predstaviti naše delo na projektu z naslovom Natega. Poročilo o našem delu je razdeljeno na več enot, po njih se premikate z menijem na vaši levi.

Naša naloga je bila sestaviti natego in primerjati volumski pretok skoznjo pri različnih pogojih. Zanimalo nas je predvsem, kako se pretok spreminja z višinsko razliko med gladino vode v zgornjim zbiralniku in izstopnim ustjem cevi, kako je pretok odvisen od tega, kako zavita je natega na poti med zgornjim rezervoarjem in izstopnim ustjem, ter kako na pretok vpliva najvišja višina, do katere se povzpne voda na svoji poti do ustja cevi.

Natego smo sestavili tako, da smo poskusili izničiti čim več dejavnikov, ki bi lahko povzročili netočne rezultate, npr. spreminjanje višine vodne gladine v zgornjem rezervoarju, mehurčke v cevi ipd.

Naš mentor je Sergej Faletič, skupino smo sestavljali:

Peter Koželj
Peter Koželj
vodja skupine
Matija Kuclar
Matija Kuclar
desna roka
Katja Klobas
Katja Klobas
Luka Černe
Luka Černe
Žiga Čikič
Žiga Čikič