Vodoravni vodomet

 

UVOD

Naša skupina je morala za projektno nalogo raziskati, kako je domet vodnega curka, ki izteka skozi luknjo v plastenki, odvisen od oddaljenosti luknje od ravne podlage in od velikosti luknje.

Za dodatek k nalogi pa smo se odločili še na grobo preizkusiti, ali je domet res največji na polovici višine vode od podlage do gladine in ali res meri toliko, kot le-ta celotna višina.

Mentor: Sergej Faletič

Študentje: Maša Nahtigal, Laura Berčič, Anja Pogačnik, Nadis Krantić, Gašper Rovanšek

Uvod
Teorija
Potek vaje
Meritve in rezultati
Zaključek