Projektno delo Hitreje od gravitacije

Nalogo sta napisala: Matic Orehar, Tomaž Šimnovec
Fakulteta za Matematiko in Fiziko
Jadranska ulica 21

Opazovalni Poskus

Projektna naloga

Če 'verigo' iz lesenih klad, ki so ena glede na drugo pod kotom (glej sliko), spustimo na ravno podlago, padajo hitreje kot v prostem padu. Pojasnite pojav in raziščite, kako sta pospešek in čas padanja odvisna od različnih parametrov.

Uvodna skica

Na spodnji skici je skica eksperimentalne opreme. Pravokotniki predstavljajo klade, medtem ko navpični črti predstavljata nit. Obe niti neprekinjeno potekata od zgornje klade vse do spodnje

Opazovala sva verigo iz klad, ki so pod kotom ena na drugo. Te klade pri padcu na ravno podlago padajo hitreje od gravitacije.
Najina naloga je bila raziskati ta pojav v odvisnosti od različnih parametrov in ga poskušati razložiti.
Skupino sestavljata zgolj dva člana: Tomaž Šimnovec in Matic Orehar