Projektna naloga 5.skupine  
 
 

 
Pozdravljeni na spletni strani 5.skupine študentov Fakultete za matematiko in fiziko. Ta spletna stran je narejena kot zaključno poročilo skupine pri predmetu Laboratorijsko delo.

Naloga
Predlagano nam je bilo več demonstracijskih poskusov*, ki naj bi na čim bolj nazoren način pokazali zakonitosti, ki veljajo za sile na telo v krožečem sistemu. Demonstracijski poskusi naj bi na kvalitativen način predstavljali odvisnosti sil od pomembnih parametrov (kot so lega in hitrost telesa ter hitrost kroženja sistema).

*Demonstracijski poskusi so poskusi s katerimi demonstriramo fizikalne trditve pri pouku fizike.


POVEZAVA DO VEČPREDSTAVNOSTNIH DATOTEK