Povezave

Uvod Poskusi Slike Povezave in literatura

avtorji

  • Jaka Klement
  • Ivana Novak
  • Sašo Pulko
  • Aleš Satler
  • Blaž Šter
  • Jana Žagar

bottom corner
Projektno delo

Začetek: 9.5.2007

Vodja predmeta: izr. prof. dr. Gorazd Planinšič

Vodja skupine: asis. dr. Samo Lasič

Naša projektna naloga nosi naslov: Na čim več načinov ugotovite, katero jajce je kuhano in katero surovo, ne da bi ga poprej razbili.

V sklopu tega smo izvedli devet poskusov, od katerih se jih je pet izkazalo kot uspešna metoda. V vsakem poskusu smo uporabili po eno kuhano jajce in eno surovo za primerjavo.

Razlika med vrtenjem kuhanega in surovega jajca je bila očitna v vseh štirih poskusih z vrtenjem; surovo jajce se zaradi tekočega jedra ne vrti zelo dobro, ker se veliko energije porabi pri vrtenju, medtem ko je pri kuhanem jedro trdno in ta izguba energije ni tako velika.

Opazovali smo tudi fizikalne in fizikalno-kemijske lastnosti jajca: električno prevodnost, gostoto, težišče, kvalitativno smo ugotavljali delež vode v jajcu med zamrzovanjem ter se hoteli prepričati o hitrosti ultrazvočnih valov v jajcu in njihovi absorbciji.