Uvod Naše delo Teorija in rezultati Zaključek

UVOD


Projektno delo je predmet 1. letnika študija Fizikalne merilne tehnike. Študenti moramo v določenih skupinah narediti projekt, ki ga dobimo. Tokrat smo štiri skupine dobile enako nalogo, to je sestaviti padalo z omejenimi sredstvi. Sledilo je tekmovanje, zmagalo pa je padalo skupine, ki je z obtežitvijo 10g potreboval največ časa, da je iz višine 2m pristalo na tleh.

Navodilo:

Iz štirih običajnih pisarniških listov papirja (format A4) izdelajte padala poljubnih oblik (pri izdelavi lahko porabite tudi manj kot 4 liste papirja). Poleg papirja lahko uporabljate za konstrukcijo padal le še lepilo, vrvice in slamice (material dobite pri mentorju). Na padalo pritrdite utež z maso 10g, tudi to dobite pri mentorju. Za vsako padalo izmerite časovno odvisnost hitrosti pri padanju in iz meritev določite povprečno terminalno hitrost za vsako padalo (t.j. konstantna hitrost, ki jo doseže padalo z utežjo po daljšem času padanja). Iz terminalne hitrosti ocenite za vsako padalo koeficient c, ki nastopa v izrazu za kvadratni zakon upora. Na podlagi izkušenj, ki jih boste dobili ob delu in merjenjih, izdelajte padalo, za katerega bo čas padanja iz višine 2m najdaljši. Po zadnjem srečanju se boste pomerili z drugimi skupinami. Zmaga skupina, katere padalo bo najdlje padalo iz višine 2m.


Projektno delo, 2008