Vsebina projektne naloge

Naša naloga je bila izdelati več različnih glasbil oz. naprav, ki bodo oddajale zvok s točno določeno frekvenco, ki se jo bo dalo poljubno spreminjati. Če se hkrati oglasita dva tona z različnima frekvencama, lahko v nekaterih primerih slišimo ton, ki je točno dve oktavi nižje od enega izmed zaigranih tonov (diferencialni ton). Raziskali smo, v katerih primerih lahko opazimo tak pojav, ter primerjali meritve s teoretično napovedjo.

Več o ideji, poteku, nalogi in skupini lahko najdete na teh straneh.

Predstavitev skupine

Nina Črnivec
Boštjan Jenčič
Klemen Knez
Žiga Kos
Gašper Rugelj

Mentor: Lev Vidmar

Vodja predmeta: izr. prof. dr. Gorazd Planinšič