To je to

Kljub marsikaterim težavam, smo našo nalogo razmeroma uspešno izvedli. Na največji problem smo definitivno naleteli pri izdelovanju natančnih in dobro umerjenih glasbil, za kar smo porabili daleč največ časa.

Kljub veliki stopnji inteligence in iznajdljivosti vseh članov, je bilo nemogoče izdelati glasbilo, ki bi imelo frekvenčni razpon širok skoraj tri oktave. Naši flavti sta imeli razpon približno med frekvencama 400 Hz in 1100 Hz, kar približno ustreza tonoma g1 in c3. Če razliko frekvenc prevedamo na interval, znaša slednji ravno oktavo in pol. Nenazadnje to sploh ni tako slabo, če rezultat primerjamo s profesionalno izdelanimi instrumenti. Različni tipi kljunastih flavt ponavadi zvenijo in notirajo v razponu dveh oktav, daljše prečne flavte pa v razponu štirih.

Zavedamo se, da bi lahko naš eksperiment še izboljšali, če bi imeli na voljo bolj profesionalne materiale in več časa. Vendar pa smo razrešili poglavitno vprašanje – v primeru igranja intervala čiste kvinte smo potrdili obstoj diferencialnega tona dve oktavi nižje od spodnjega tona v intervalu.

Vsi se strinjamo, da smo se pri projektu veliko naučili in da bi z veseljem sodelovali tudi v prihodnje.