Projektno delo : kako globoko

Naša naloga je bila izdelati napravo, s katero bi bilo mogoče v vsakem trenutku meriti lego gladine vode. Za zajemanje meritev smo uporabili računalnike in digitalne merilnike. Spomnili smo se različnih načinov kako bi merili lego gladine vode:

  • Ultrazvok – odboj zvoka od gladine vode
  • Tlak – se spreminja z globino
  • Odbojnim kotom svetlobe (laser) – svetloba se lomi ob prehodu snovi. Imeli bi laser, na dnu posode ogledalo; zato bi lahko glede na kot odbite svetlobe sklepali, koliko globoka je posoda.
  • S pomočjo upornosti dveh žic – žici vežemo tako, da nista sklenjeni, tok steče šele takrat, ko ju postavimo v tekočino in se spreminja z višino gladine vode.

Po premisleku, smo si izbrali in izdelali dve napravi:

  • Merjenje s pomočjo ultrazvoka.
  • Merjenje s pomočjo upornosti dveh žic.