Opis naloge - uvod

Baterije lahko uporabljamo kot vir električne energije, sčasoma pa se iztrošijo. Naša naloga je bila ugotoviti količino energije v 1,5V AA bateriji.

Baterija je sestavljena iz pozitivne anode in negativne katode, med katerima obstaja električni potencial. Povezani sta z elektrolitskim mostičkom na eni strani, na drugi pa ju sklenemo preko vodnikov oziroma porabnikov v delujoči električni krog. Je vir enosmernega toka. Pri uporabi se ena od elektrod raztaplja, zaradi česar baterija preneha delovati. Ima torej končno mnogo energije, ki se pri enaki napetosti in tem višjem toku troši tem hitreje.

Pri eksperimentih smo uporabljali Alkalijske baterije znamke Varta tipa AA.

Predpostavili smo da ima vsaka enaka nova baterija enako količino energije, ki bi jo najlažje izmerili tako, da jo pretvorimo v drugo vrsto energije, ali pa jo merimo, ko se porablja. Pri bateriji lahko merimo njeno napetost in pa tok, ki teče skozi njo. Lahko pa merimo tudi delo ki ga odda,če poznamo ostale parametre; imeli smo naprimer idejo da bi merili mehansko delo, ki ga opravi elektromotor z znanim izkoristkom, če ga napajamo z dano baterijo. Vendar pa smo zaradi nepraktičnosti to metodo opustili.

Za ugotavljanje električne energije baterij smo zasnovali dve neodvisni metodi, ki sta ustrezali časovnim omejitvam ter našim predpostavkam. Metodi sta morali biti ponovljivi in dovolj enostavno izvedljivi. Odločili smo se za merjenje toka in napetosti na bateriji, pri vezavi na znan upornik, pri drugi metodi pa smo merili toplotno energijo, v katero se pretvori električna, pri kratko vezani bateriji.

Baterija varta AA

Slika 1(Vir: http://www.varta-consumer.com/en/Products/Batteries/High-Energy/AA.aspx)