VOLUMEN BALONA


DOMOV

Smo Valentina Stojova, Anže Zupanec, Anže Kršinar, Mija Rudman in Nina Poklukar, študentke in študenti programa Enoviti magistrski študijski program pedagoška matematika Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Sestavljamo 6. skupino pri predmetu Naravoslovna obzorja – projektno delo. Nalogo smo opravili pod mentorstvom prof. dr. Gorazda Planinšiča, na vajah pa nam je na pomoč priskočil asist. Sergej Faletič, prof. fiz.

Na zgornji sliki so štirje od petih članov skupine, peta članica pa se skriva za fotografskim objektivom.

Naša naloga pri tem predmetu je bila, da smo predlagali in preizkusili vsaj tri različne postopke za določitev prostornine napihnjenega gumijastega balona. Vsaj eden izmed postopkov je moral biti primeren za dijake (postopek mora biti tak, da bi ga dijaki lahko brez večjih težav izvedli sami v učilnici). Nato smo morali primerjati rezultate, ki so jih dali posamezni postopki in presoditi, kateri izmed njih je najbolj natančen. Za nalogo smo imeli na voljo tri srečanja, vsako dolgo 3 ure, nato pa še dva tedna za oddajo tega poročila.