DVIG VODE V KOZARCU

Uvodna beseda

Eksperiment s svečo, ki dvigne vodo v kozarcu s katerim je pokrita ima že zelo dolgo zgodovino. Zanimivo pa je, da ga, kljub dejstvu da je eksperiment sam zelo preprost, mnogi razlagajo nenatančno ali celo povsem napačno.
Poskus izvedemo tako da na plitko podlago natočimo vodo in nanjo pritrdimo svečo. Svečo nato prižgemo in jo pokrijemo s steklenim kozarcem ali čašo. Sveča še nekaj časa gori nato pa ugasne , gladina vode v kozarcu se dvigne in se ne povrne več v prvotno stanje.
Za razlago eksperimenta moramo upostevati tako fizikalne kot tudi kemijske parametre. Ker gre za gorenje - kemijsko reakcijo, se spreminja kemijska sestava snovi znotraj kozarca, število delcev je seveda enako, vendar pa se nahajajo v razlicnih agregatnih stanjih, kar ima svoj vpliv na tlak in posledično prostornino. Ker je gorenje eksotermna reakcija se sprosti tudi določena kolicina toplote, ki spremeni temperaturo celotnemu zraku in ima tako tudi vpliv na tlak/prostornino.

Za naso nalogo smo se osredotocili na naslednje 3 razlage, ki jih v nadaljevanju s eksperimenti poskusamo ovreci in priti do zanesljive razlage za pojav.

Tri razlage

1 - Dvig gladine vode je posledica porabljanja kisika v zraku..

2 - Dvig gladine vode je posledica krčenja zraka med ohlajanjem.

3 - Dvig gladine vode je posledica kodenzacije vodne pare na stenah kozarca.

FMF - izbirni predmet Projektno delo
Pri projektu smo sodelovali: Jure Mocnik-Berljavac, Jas Bensa, Matic Orehar