Fakulteta za matematiko in fiziko
Projektno delo pri predmetu Naravoslovna obzorja

V VRTINCU

ČLANI: Diana Kuralt, Tjaša Pevec, Nace Kapus, Jaka Gubanc
MENTOR: Urša Skerbiš
akademsko leto 2016/2017

UVOD

Pri projektnem delu za predmet Naravoslovna obzorja smo dobili nalogo, kjer smo morali preveriti, ali drži trditev: »V plitvi vodi sem ustvaril električni tok v radialni smeri ter vse skupaj dal v magnetno polje, usmerjeno pravokotno na gladino vode. Opazil sem krožno gibanje vode, podobno kot v vrtincu.« Odločili smo se, da bomo poskus izvedli na naslednji način: kot vir napetosti bomo uporabili baterijo, našo posodo pa oblepili s prevodnim trakom. Magnet bomo postavili pod posodo, v posodo pa nalili vodo, ki ji bomo dodali sol, s čimer bomo izboljšali prevodnost. Eno žico bomo postavili na sredino posode, drugo pa naslonili na rob prevodnega traku, in sicer tako, da bo tok tekel od sredine posode k robu. V vodo bomo dodajali različne delce, da bo gibanje vode bolj opazno.

Simbolična slika poskusa.