Fakulteta za matematiko in fiziko Univerza v Ljubljani
Predstavitev naloge v okviru projektnega laboratorija 2003
Časovni potek


Pulziranje mišic

UNI FIZ - skupina 5

Projektni laboratorij
začetek sreda 19.3.2003, delavnica Hefajst
vodja Aleš Razinger

Naloga:
Iz fizikalne definicije dela sledi, da kadar držimo na miru v roki težko utež ne opravljamo dela. Obenem pa dobro vemo, da nas takšno početje utrudi. Ustrezna razlaga tega problema pravi, da mišice v resnici niso na miru, temveč ves čas pulzirajo in tako vzdržujejo na videz statično stanje. Zasnujte in izdelajte napravo s katero bo mogoče meriti pulziranje obremenjene mišice. Izmerite kako se odziva neobremenjena mišica in kako povečevanje bremena vpliva na amplitudo, frekvenco, obliko...pulziranja.

Nasvet:
Konstrukcija naj bo enostavna, uporabljajte dosegljive materiale in dostopne načine obdelave. Posebej je zaželjena izvirna uporaba sestavnih delov, ki so ceneni in lahko dostopni (tako zasnovan poskus bo zanimiv za širši krog ljudi).

 

 
 
 
 
Projektni laboratorij 2003 © Skupina 5
Naslov naloge: Pulziranje mišic

Izdelal: Bocko