Vacuum-land

 Uvod


 Vakuum


 Delo

   -- Eksperimenti

   -- Zaključki

   -- Posnetki


 Skupina

Projektni laboratorij

začetek sreda 28.2.2007 ob 15:00 v delavnici Hefajst

vodja predmeta: prof. dr. Gorazd Planinšič
mentor: asis. dr. Samo Lasič

V okviru predmeta Projektni laboratorij smo bili razdeljeni v skupine, ki so jim bile dodeljene posamezne naloge. Naša skupina je dobila nalogo z naslovom "Vacuum-land". Naša naloga je bila izdelati čim več poskusov fizikalnih pojavov, pri katerih je očitna razlika med potekom pri normalnem zračnem tlaku in znižanem tlaku. Poskuse smo izvajali v steklenem zvonu s prostornino 5l in znižanem tlaku(5kPa).