Projektna naloga: SILA NA KRILO

Na letalsko krilo deluje sila, ki jo lahko razstavimo na dve komponenti: prva deluje navzgor in dviguje letalo, druga pa deluje v nasprotni smeri gibanja in zavira letalo. Sile lahko merimo tako, da mirujoče krilo postavimo v vetrovnik. Izdelajte poskus s katerim boste lahko izmerili kako sta pri izbrani obliki krila in hitrosti gibanja zraka komponenti Fd in Fz odvisni od kota naleta. 

SKUPINA 2 :

Urška Hribšek, Katja Gabrijelčič. Irena Lipoglavšek, Marko Kozinc, Rok Černelič

VODJA:

dr. Dušan Babič

ZAČETEK:

sreda 5.3.2008