Osvežilni mehurčki

Projektno delo, 3. skupina, 1. letnik FMF

Predstavitev skupine (od leve proti desni):

  • Matej Krajnc
  • Gašper Gregorič
  • Mitja Predikaka
  • Tara Nanut
  • Jure Senčar

Mentorici:

  • Jerneja Pavlin
  • Bernarda Urankar

Vodja predmeta:

  • izr. prof. dr. Gorazd Planinšič

Predstavitev projektne naloge:

Cilj našega projekta z naslovom Osvežilni mehurčki je bil primerjati koncentracijo raztopljenega ogljikovega dioksida v različnih gaziranih pijačah. Zasnovali smo kemijsko-fizikalni eksperiment, na podlagi katerega lahko precej natančno opazimo razlike v koncentracijah ogljikovega dioksida v pijačah.