UGAŠANJE SVEČE


| SKUPINA | UVODTEORIJA | EKSPERIMENT | ZAKLJUČEK |


skupinska

Skupino sestavljajo (od leve proti desni):

Mentor:

Naloga:

Kolikšno hitrost mora imeti zrak (veter) glede na svečo, da ta ugasne? Napravite čim več različnih poskusov ter ocenite napako meritve.