OPIS EKSPERIMENTA:

PRVI DAN:


Prvi dan smo se najprej pogovorili, kako bomo eksperiment dejansko izvedli. Poskusno smo merili stoječa valovanja v nekaterih ceveh.


DRUGI DAN


Drugi dan smo prinesli še več cevi različnih dimenzij in materialov. Vsem smo nato izmerili stoječa valovanja do frekvence 1000 Hz. Osredotočili smo se predvsem na stoječa valovanja pri frekvencah višjih od 500 Hz, saj nam naprave pri nižjih frekvencah niso kazale lepih sinusnih krivulj. Te frekvence pa so se tudi bolje ujemale s teorijo. Seveda pa smo zabeležili vse resonance, ki smo jih opazili. Izmerjene frekvence smo nato primerjali s teorijo, po kateri smo izračunali resonance za oba tipa cevi, odprto in zaprto cev.


TRETJI DAN


Tretji dan pa smo se lotili merjenja profila cevi. Merili smo amplitudo na različnih mestih v cevi z natančnostjo 2 cm. Merili smo cev označeno Železna 4 (dolžina 97,1 cm, premer 7,01 cm), meritve pa smo opravili na odprti in zaprti cevi. Nato pa smo pri nekaterih ceveh še enkrat opravili meritev resonanc.