REZULTATI:

Odmik delcev zraka v cevi:kjer je j0 referenčna vrednost 10-12 W/m2, x pa izmerjena jakost v decibelih. Iz dobljenih vrednosti smo po enačbi (najdete je tudi v poglavju o teoriji)


Frekvenca [Hz]

200

250

300

350

400

450

500

550

jakost [dB ]

87,0

84,0

99,0

102,0

101,0

102,0

105,5

107,6

odmik [mm]

0,007837

0,004439

0,0208

0,025184

0,019639

0,019587

0,026376

0,030537


Frekvenca [Hz]

600

1000

700

750

800

850

900

950

jakost [dB ]

110,0

110,0

107,5

106,0

103,8

104,6

104,4

102,8

odmik [mm]

0,036901

0,034062

0,023718

0,018626

0,013555

0,013988

0,01291

0,010173


Profil amplitude tlaka v cevi:


a

b

c

ODPRTA CEV

0.3262*(1+-0.05)

0.67*(1+-0.04)

10*(1+-0.07)

ZAPRTA CEV

0.178*(1+-0.07)

0.66*(1+-0.03)

8.5*(1+-0.08)Resonančne frekvence:

kjer je L dolžina cevi in R njen polmer, k pa neznani koeficient.

Pri odprti cevi se je popravek izkazal za učinkovitega. Koeficient k je enak:


Dolžine izračunane iz meritev in meritve izračunane s popravljeno enačbo se ujemajo na 1 odstotek.
  1. Lahko jim pripišemo nenatančnost in veliko mersko napako, saj smo v vseh treh primerih imeli kar nekaj težav z določitvijo resonančnih frekvenc in so bile dobre meritve maksimalno 3
  2. Lahko pa vztrajamo pri gornjem popravku in izračunamo k, ki ima zelo veliko napako