ZVOČNO VALOVANJE:


Spreminjanje tlaka pri valovanju:Valovanje v eni razsežnosti:Stoječe valovanje:Energijski tok:

Gostoto zvočnega energijskega toka dobimo z enačbo: 

Če izmerimo amplitudo tlaka, lahko obrnemo enačbo in ven dobimo amplitudo odmika delcev:  .VALOVANJE V CEVI:

Obnašanje zvoka v cevi močno zavisi od dolžine cevi, njenega prečnega preseka, nepravilnostih na notranji strani cevi in robnih pogojev. V omejenem prostoru končnega volumna so možne proste oscilacije samo pri točno določenih frekvencah (lastnih frekvencah), načine nihanja pa imenujemo lastna nihanja.Zaprta cev (na eni strani):
Odprta cev (na obeh straneh):
POPRAVLJENE ENAČBE, KI UPOŠTEVAJO KONCE CEVI:

Odprte okrogle cevi:Zaprte okrogle cevi


 
kjer n tokrat predstavlja liho pozitivno število (1,3,5...). Tak tip cevi ima torej osnovno lastno frekvenco za oktavo nižjo (polovica frekvence) kot odprta cev enakih lastnosti. Popravljena enačba ima obliko: