Uvod

S plastenkami se srečujemo vsakodnevno. V njih shranjujemo različne tekočine; med njimi tudi take, ki jih naše telo nujno potrebuje. Vendar ne glede na to, da se z njimi srečujemo vsak dan, nikoli ne pomislimo kako vzdržljive so.

Naša projektna naloga je bila sestaviti eksperiment, ki omogoča natančne meritve raztezanja plastenke zaradi povišanja tlaka. Cilj naše naloge je bil, da izmerimo do katere vrednosti tlaka se različne plastenke raztezajo elastično in da primerjamo te izračune z med seboj.

Zadeve smo se lotili na najbolj preprost način. Skozi zamašek plastenke smo dovajali zrak s pomočjo zračne tlačilke. S tem smo ustvarili nov tlak v plastenki. Najprej smo ustvarili majhen pritisk. S kljunastim merilom smo izmerili premer v treh točkah in višino v eni točki plastenke. Potem smo dovedeni zrak izpustili ven in ponovili meritve. Take meritve smo ponovili še za večje tlake in pri različnih plastenkah.

Pri nekaterih plastenkah je prišlo do majhnih deformacij, pri drugih do velikih (videno s prostim očesom), pri tretjih pa do popolne deformacije oziroma uničenja.

Iz teh meritev smo ugotovili, do katerega tlaka so plastenke še v območju prožnosti (vrne v prvotno obliko), kje presežemo to mejo in smo v območju plastičnosti (ne vrne nazaj v prvotno stanje).

Pri teh meritvah pa smo prišli še do dodatnega sklepa. Raztezanje plastenke ni odvisno samo od tlaka in materiala, ampak tudi od geometrije same plastenke.

Pa si oglejmo naše ugotovitve!