LOV NA IZGUBE

DOMOV

UVOD

TEORIJA

EKSPERIMENT

ANALIZA MERITEV

ZAKLJUčEK

člani skupine: Daniel Gruden, Primož Kastelic, Magdalena Mir, Patricija Ostruh in Eva Rebec.
Mentor: Sergej Faletič

slika skupine