Naloga našega projekta Tekoči dialektrik je bila sledeča:

Sestaviti smo morali kondenzator in s tem določiti dialektičnost tekočin glede spremembe kapacitete kondenzatorja. Uporabljali smo tri različne tekočine: destilirano vodo, olje in glicerol ter izmerili spremembo kapacitete kondenzatorja.

 

    Mentor
  • Mihael Gojkošek
    Člani skupine
  • Jure Benkovič
  • Rok Limoni
  • Boštjan Kavaš
  • Aleš Benedik