PADEC V VODO


DOMOV

Smo Manca Jazbec, Rok Borovničar, Blaž Stojanovič in Maruša Knap, študentje prvega letnika fizika na fakulteti za matematiko in fiziko. Dodeljen nam je bil poskus z naslovom padec v vodo. Takoj ko smo dobili literaturo za izvedbo naloge, smo se sestali in naredili načrt. Čez en teden smo se dobili v HEFAJST-u in pričeli z delom. Zaradi predpriprave nismo imeli težav z izvedbo, saj smo od doma prinesli potrebne stvari za poskus.

Odločili smo se, da najprej izmerimo premere žogic in njihovo maso, ter iz teh podatkov izračunamo gostoto in volumen. Glede na te podatke smo v nadaljnje tudi analizirali rezultate.

Naslednji termin smo si pripravili rezervoar z vodo, naredili merilo, postavili kamero in začeli z delom. Vsako žogico posebej smo metali v vodo. Najprej smo metali tiste ki se potopijo, na koncu pa tiste ki se ne. Ko smo vse posneli smo na računalniku preverili ali so posnetki dovolj dobri za analizo. Zadnji termin pa smo se odločili kako bomo analizirali, katere programe bomo uporabili in si razdelili delo.

Menimo da stiske s časom nismo imeli, ker smo na ure hodili maksimalno pripravljeni in polni idej.

Projekt smo opravljali pod mentorstvom prof. Gorazda Planinšiča in asistenta Gašperja Novaka.