Med poskusne ugotovitve

Disk smo vedno metali iz desne strani !

ZA TEORETIČNI ZAČETEK SMO PREDPOSTAVILI, DA SO TRKI POPOLNOMA ELASTIČNI (KASNEJE SE JE IZKAZALO DA NISO). POLEG TEGA SMO PREDPOSTAVILI DA, IMA DISK ENAKOMERNO GOSTOTO PO CELOTNI PLOŠČINI. ZADNJA PREDPOSTAVKA JE BILA, DA JE KOEFICIENT LEPENJA DOVOLJ VELIK, DA OB TRKU NE PRIDE DO SPODRSAVANJA. VELJA, DA SE OHRANJA SKUPNA ENERGIJA.

ODBOJ BREZ VRTENJA

• Hovercraft se odbije od točke dotika.

• Vpadni kot vpliva na oddaljenost točke odboja od točke, ki leži na radiju hovercrafta in na vektorju hitrosti.

• Po odboju se hovercraft začne vrteti v smeri vpadnega kazalca.

VRTENJE V SMERI URINEGA KAZALCA

• Vrtenje v smeri urinega kazalca z vpadnim kotom iz desne strani povzroči, da bo odbojni kot večji od vpadnega.

• Hitrejše je vrtenje, večji bo odbojni kot.

VRTENJE V NASPROTNI SMERI URINEGA KAZALCA

• Vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca z vpadnim kotom iz desne strani povzroči, da bo odbojni kot manjši od vpadnega.

• Po odboju se hovercraft ali preneha vrteti ali pa se začne vrteti v smeri urinega kazalca.

VRTENJE Z MAJHNIM VPADNIM KOTOM IN MAJHNO HITROSTJO

• Povezava med vpadnim kotom in hitrostjo vrtenja vpliva na odboj.

1. Pri zelo veliki hitrosti vrtenja in majhnem vpadnem kotu, se hovercraft odbije pod večjim kotom vedno v isti smeri.

2. Če sta vpadni kot in vrtilna hitrost v pravem razmerju se hovercraft odbije nazaj po isti poti.

3. Če je hitrost vrtenja manjša kot pri 2. primeru ampak dovolj velika bo odbojni kot manjši od upadnega vendar še vedno v isti smeri.

4. In pa meja, ko se hovercraft odbije pravokotno od stene.