Uvod

Naša naloga je bila raziskati, kako se ploščat disk, ki brez trenja drsi po tleh – hovercraft, odbije od stene in kako na ta odboj vpliva rotacija.

Do osnovnih sklepov smo prišli že s preprostim razmislekom. Ko disk vržemo pod kotom se bo začel vrteti, če pa ga vržemo pravokotno z neko rotacijo se bo po odboju gibal pod kotom. Najprej bomo zato poskušali ugotoviti, kakšna je sorazmernost med kotom in posledično rotacijo in pa začetno rotacijo ter posledičnim kotom.

Kot bolj zanimiv aspekt se ponuja stanje, kjer je disk vržen pod kotom in ima začetno rotacijo. Tedaj je več možnih izidov, ki niso takoj očitni. Poskušali bomo torej opredeliti vse različne možne izide ter določiti mejne začetne pogoje, ki določajo končno sliko.