Naslov naše projektne naloge je: »Eksponent drži plezalca«. Pri predmetu laboratorijsko delo je naša skupina raziskovala spreminjanje sile trenja med vrvjo in okroglim predmetom (valjem), med ovijanjem okrog valja. S poskusom smo hoteli pokazati, da se sila trenja res veča eksponentno s kotom, ki ga oklepa vrv z valjem.

Pojav ni zanimiv le teoretično, saj ima tudi velik praktični pomen. Izkoriščajo ga plezalci, jadralci na morju in še mnogi drugi, saj lahko z njegovo pomočjo uravnovešajo velike sile v vrveh.

Ker naj bi se naš poskus uporabljal tudi za demonstracije pri pouku fizike v srednjih šolah, smo ga poskušali zasnovati čim bolj preprosto in pregledno.
eksponent varno drži plezalko© 2005 AD