Magnetno klepetanje zank

Uvod Naloga Teorija Potek dela Fotogalerija Meritve Skupina Povezave

Uvod

Smo študentje 2. letnika fizike, smeri Fizikalne merilne tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Pri predmetu Projektno delo so nas razdelili v skupine po 5 študentov. Vsaka skupina je dobila nalogo, v katero je vključen praktični (raziskovalni) del ter izdelava poročila. Namen tega predmeta je, da se študentje naučimo in seznanimo z delom v skupini, da dobro sodelujemo ter drug drugemu pomagamo pri razrešitvi problema. Vodja predmeta je prof. dr. Gorazd Planinšič, pri delu naše skupine pa je sodeloval asis. dr. Samo Lasič.