>Uvod
 

Smo študentje 1. letnika fizike na FMF, ki smo si za izbirni predmet izbrali Projektno delo. Pri tem predmetu so nas razdelili v skupine po 6 študentov in nam določili nalogo, ki jo moramo rešiti. Člani naše skupine smo v reševanje dobili nalogo »Čolniček na paro«, ki smo mu morali določiti izkoristek pogona.

Čolniček na paro
Čolniček na paro

Namen Projektnega dela pa je bil, da smo se naučili fizikalne naloge reševati ne le teoretično, temveč tudi praktično ter da smo se seznanili z delom v skupini, kjer smo morali dobro sodelovati, si razdeliti naloge ter pomagati drug drugemu pri razrešitvi problema.

Vodja predmeta je prof. dr. Gorazd Planinšič, pri delu naše skupine pa je sodeloval asis. dr. Samo Lasič.