Projektno delo - Fizika in glasba
UVOD     AVTORJI     TEORIJA     EKSPERIMENT     UGOTOVITVE

Uvod


Inštrumenti, kot so godala in brenkala, uporabljajo strune, ki z nihanjem oddajajo zvok točno določenih frekvenc. Ta glasbila imajo različna ohišja, zato se nekatere frekvence bodisi ojačajo, bodisi zadušijo. Tako prepoznamo zvok nekega inštrumenta zgolj s poslušanjem.

Naša ideja je bila preveriti čim več geometrij, materialov in kako se spremeni rezultat glede na položaj luknje pod struno.

Naloga

Sestaviti smo morali neko glasbilo s struno in proučiti, kako različne geometrije in materiali vplivajo na njegov zven.

 
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!