V šolskem letu 2009/2010 smo študenti drugega letnika fizike sodelovali pri predmetu projektno delo pod vodstvom profesorja Dušana Ponikvarja, vseskozi pa nam je svetoval asistent Sergej Faletič.

Naloga, ki nam je bila zadana, je bila ugotoviti obnašanje prevodnosti kapljevin (specifično vode) ter izmeriti prevodnost le-te.

Najprej smo si ogledali relavantne fizikalne enačbe in količine in sestavili model, po katerem smo pričakovali, da se bodo te količine obnašale. Ker bi bilo nadvse neprijetno, če bi ugotovili, da je naš model napačen šele ko bi že sestavili vse pripomočke, smo se odločili, da najprej izdelamo prototip s katerim smo preizkusili delovanje.

Po sestavi modela, preizkusu le-tega ter meritvah, smo podatke tudi primerno obdelali in izvedli na njih analizo, ki je potrdila naša pričakovanja glede zasnovanega modela.

Vesela in nadobudna ekipa