Potek dela

Preden smo se lotili opravljanja naše naloge smo najprej preverili katere potrebščine potrebujemo za izvedbo poskusa in prišli do seznama, ki je vključeval dokaj osnovne potrebščine.

Kondenzator

Ob pregledu potrebščin smo ugotovili, da nam manjkajo elektrode, zato smo se odločili, da jih naredimo iz kovinskega traku, ki smo ga najprej razžagali, tako da smo dobili dva manjša delca traku.

Ta dva delca smo z lepilom pritrdili na dve steni posode, nanju pa s krokodilčki pritrdili še vodnike, te pa nato povezali še z voltmetrom in ampermetrom.

Celoten sistem

Naslednji korak je izvajanje eksperimentov. Te smo izvedli tako, da smo v čašo nalili vodo, medtem je drug član skupine odtehtal določeno količino soli, ki smo jo z mešanjem raztopili v tej vodi.

Ko je bila mešanica pripravljena smo jo zlili v plastično posodico, ki smo jo že na začetku opremili z elektrodami in vodniki.

Celoten sistem

Potem smo še opazovali spremembe na ampermetru in voltmetru ter si jih zapisali. Naslednji poskusi so potekali enako, le da smo postopoma višali količino soli. Po poskusih z navadno vodo, smo še enkrat opravili poskuse in tokrat namesto navadne vode uporabili destilirano.

Vprašanje časovne odvisnosti

Pojavilo se je tudi vprašanje časovne odvisnosti naših meritev od dolžine časa, ko je bil poskus priključen na elektriko. Ko je tekel tok skozi slano vodo smo videli, da poteka elektroliza, saj so se dvigali mehurčki, kar je bil klor. Elektroliza bi lahko vplivala na količino ionov v vodi in bi se zato s časom spreminjala prevodnost.

Izkazalo se je, da dolgotrajna priključenost na tokokrog ne vpliva na prepuščeni tok oziroma, če je vplivala, je bil vpliv zanemarljiv. Da smo se še dodatno prepričali, smo izmerili tudi prevodnost pri takšnem poskusu, da smo svežo mešanico soli in vode pustili dalj časa priključeno, drugič pa smo prav tako pustili mešanico priključeno le da smo stari mešanici dodajali novo sol in ugotovili, da je bilo naraščanje prevodnosti v primeru dodajanja soli in dolgotrajne priključenosti na tokokrog enako, kot če smo vsakič znova vzeli svežo mešanico destilirane vode in soli.