Pri svojem delu in razumevanju našega dela smo si pomagali s sledečimi knjigami:

  1. M. Drofenik: Splošna in anorganska kemija
  2. M. Stratmann, G. Frankel: Encyclopedia of Electrochemistry, volume4: Corrosion and Oxide Films
  3. R. Holze: Experimental Electrochemistry
  4. Slika 1 na podstrani Teorija