<><
 

Zabijanje žeblja

Skupino 12 pri izbirnem predmetu projektno delo na FMF UL smo sestavljali:

  • Tea Kokot Klančnik
  • Jure Nemec
  • Tamara Stojanov
  • Miroslav Urbanč.


Naš mentor je bil doc. dr. Dušan Ponikvar.

Naša naloga je bila v fizikalnem smislu oceniti količino dela, potrebno za zabijanje žeblja v leseno klado. Oceno smo morali opraviti na več načinov in primerjati dobljene vrednosti ter oceniti vpliv različnih dejavnikov (vrsta lesa, vlažnost lesa, dimenzije žeblja, namazan žebelj) na potrebno delo.

Celotno poročilo v PDF obliki: porocilo.pdf in meritve z rezlutazi:meritve.xls>