NALOGA

Dodeljena nam je bila naloga Piščal na mehurčke.

Namen naše naloge je bil zasnovati in izdelati napravo s pomočjo katere bi lahko izmerili osnovno lastno frekvenco piščali, ki je na enem koncu zaprta. Kot osnovo naše naprave smo naredili stojalo, ki je držalo cev, nanjo pa je bil pritrjen tudi mikrofon, s pomočjo katerega smo lahko ujeli lastne frekvence in jih analizirali s pomočjo programa na računalniku. Potrebno je bilo izmeriti lastno frekvenco, ko je cev napolnjena z zrakom, in nato še ko je cev napolnjena z vodo. Naša poglavitna naloga je bila raziskati kako na lastno frekvenco vplivajo mehurčki zraka v vodi. Za ta del naloge smo na našo napravo pritrdili še črpalko, ki je spuščala mehurčke v cev, s katero smo lahko uravnavali tudi volumski pretok mehurčkov.

Mentor: Sergej Faletič

Člani skupine smo:

Jaka Kos-vodja

Jan Srpčič-desna roka

Jan Gospodarič

Martina Pavkovič

Tim Kolar

Lea Alič