Uvod

Dopplerjev pojav je fizikalni pojav, pri katerem se zaradi premikanja izvora ali sprejemnika valovanja, navidezno spremeni frekvenca valovanja. Dopplerjev pojav je značilen za vsako valovanje, kadar se opazovalec ali vir opazovanja gibljeta drug glede na drugega. Posebno nazorno se ta pojav kaže pri zvočnem valovanju. Opazovalec sliši višji ton bližajočega se vozila, kot če se vozilo oddaljuje. Enako sliši opazovalec, ki se giblje proti viru višjo frekvenco, kot ko se od njega oddaljuje.


Pri predmetu projektno delo pa smo dobili nalogo preučiti delovanje dopplerjevega pojava na vrvi. V skupini smo se odločili, da bi bilo najlažje preučiti dopplerjev pojav z vzbuditvijo dveh valov na različnih, vendar točno določenih, koncih vrvi. Vse to smo posneli s kamero za hitro slikanje in določili hitrost s katero bi se gibal izvor valovanja... Več o vsem pa si preberite tukaj.

mi

Člani skupine:

  • Gregor Bensa
  • Andreja Hiti
  • Jaka Kavčič
  • Tilen Potisk


Mentor

  • Lev Vidmar