Naloga

Sila vzgona, ki sili telesa k plavanju, je odvisna od gostote tekočine, v kateri se telo nahaja.

 

Teoretično bi lahko telo, ki ima gostoto dovolj blizu gostoti tekočine potopili, če bi gostoto tekočine ustrezno zmanjšali. Če v vodo dovedemo mehurčke, se zgodi prav to.

 

Naša naloga je bila raziskati ali telo plava na vodi, če je v njej prisotno veliko mehurčkov.

Člani skupine:

 

Mentor: Lev Vidmar