curek

Tekoče parabole

Uvod

Teorija

Eksperiment

Zaključek

Domov

Tekoče parabole

curek
Sodelujoči: Ajda Slapničar, Alja Skok, Lara Kozarski, Jernej Strniša
Mentor:Sergej Faletič