Dobrodošli!

Pri naši nalogi smo morale zasnovati vsaj tri različne metode, s katerimi smo lahko izmerile lomni kvocient kapljevine. Metode so morale temeljiti na vsaj dveh različnih fizikalnih pojavih. Primerjajti smo morale rezultate metod in raziskati prednosti in slabosti vsake od njih.

Naš mentor je bil Sergej Faletic,
skupino pa smo sestavljale Tjaša Žilavec, Manca Gale in Sara Kebe.