Uvod

Pri izbirnem predmetu Projektno delo I na prvi stopnji študija na Fakulteti za matematiko in fiziko (smer fizika), smo dobili eksperimentalno nalogo, ki smo jo morali rešiti v omejenem času. Imeli smo tedenska srečanja po 3 ure (tri tedne), da smo zasnovali eksperiment in izvedli vse meritve, nato pa še 3 tedne časa za vse izračune in oddajo poročila v obliki spletne strani. Dobili smo nalogo z naslovom TEKOČI DIELEKTRIK s sledečimi navodili:

"Zasnujte mersko metodo (poskuse in postopke) s katero boste lahko izmerili dielektričnost tekočine. Nato uporabite predlagano metodo za merjenje dielektričnosti vode, glicerina in jedilnega olja. Primerjajte svoje rezultate z rezultati sosednje skupine ter z vrednostmi, ki jih najdete v literaturi. Skupaj s člani sosednje skupine razpravljajte o prednostih in slabostih metod, ki ste jih razvili. "